Trình tự đánh giá giám sát viên, hỗ trọ chính sách, yêu cầu thực hiện dự án và báo cáo.

Xem thêm cập nhật thông tin dự án mới nhất tại Activity

1. Đánh giá giám sát

Giám sát viên lựa chọn hai phương pháp đánh giá đối với trường hợp cập nhật lần đầu như sau:

 • Khai báo thông tin cá nhân và các chứng nhận theo mẫu đính kèm F-09 và mẫu CV (Khuyến nghị).
 • Cập nhật nhanh theo mẫu Microsoft Form tại đây (https://forms.office.com/r/nZVhY2ZJ1B)

(Vui lòng gủi file đính kèm đến [email protected])

2. Chính sách

[Lưu ý quan trọng] – tất cả giám sát tham gia dự án phải cam kết các yêu cầu này trong mẫu F-07 (assginment instruction) –> xem thêm https://bck.vn/hse/.

 • Đóng đủ thuế thu nhập cá nhân cho nhân sự có thu nhập tại 2 nơi hoặc HĐLĐ dưới 1 tháng là 10% VAT của tổng thu nhập.
 • Đóng BHXH, BHYT cho nhân sự tham gia dự án trên 1 tháng làm việc.

3. Phỏng vấn

 • Phong vấn trực tiếp qua điện thoại, Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/).
 • Đánh giá cao các giám sát viên có đính kèm báo cáo kiểm tra gần đây nhất, xem mẫu F-09 (lưu ý: chỉ dùng cho mục đích đánh giá, do đó, ứng viên có thể xóa thông tin khách hàng hoặc live trực tiếp lúc phỏng vấn).

4. Thực hiện dự án

Nhận yêu cầu công việc và hướng dẫn, các lưu ý, thông tin liên hệ, hướng dẫn báo cáo.

 • Giám sát phải xem xét kỹ các thông tin yêu cầu của dự án, các thông tin liên lạc, chủ động liên hệ với đơn vị sản xuất/nhà cung cấp để chủ động thông tin về các yêu cầu làm việc, và các yêu cầu từ phía nhà sản xuất/nhà cung cấp như vấn đề an toàn, kiểm soát Covid-19, …
 • Báo cáo kiểm tra hằng ngày, báo cáo nhanh, báo cáo tuần phải gửi qua email, zip folder (không nhận file *.rar). Mẫu báo cáo quy định theo từng dự án hoặc tải mẫu báo cáo chung phía dươi (kèm hướng dẫn).
 • Giám sát viên thực hiện dự án thường trực sẽ được trang bị bảo hộ lao động, BHXH, email ([email protected]) và các tiện ích của email business của Microsoft như Outlook exchange, Office 365, Onedrive 1TB, Sharepoint, Teams, Form, Todo, …
 • Thanh toán hóa đơn bằng tiện mặt, vui lòng điền đủ thông tin hóa đơn tại đây https://bck.vn/pay/

5. Thanh toán

 • Mẫu yêu cầu thanh toán.
 • Mẫu biên bản xác nhận khối lượng công việc (đối với dự án dịch vụ), mẫu timesheet (dịch vụ kiểm tra).

Lưu ý: các báo cáo kiểm tra, biên bản xác nhận khối lượng, bảng chấm công gửi về email [email protected]

Log in with your credentials

Forgot your details?