Đăng nhập email: https://login.microsoftonline.com/

  • Email/Pass: nhận qua email.
  • Bộ công cụ và tiện ích của Microsoft 365 cùng email đăng nhập trên (chỉ có chức năng online) như Word, Excel, Powerpoint, Teams, Outlook, Onedrive (cả online và offline), Sharepoint, Todo, …

Outlook: https://outlook.office.com/mail/

OneDrive Business/ Sharepoint: https://sharepoint.com/

ĐÍNH KÈM FILE TRONG HỌP THƯ

Hướng dẫn đính kèm link thay thế cho đính kèm file trong outlook offline và online webmail sẽ tiện cho giám sát, gửi báo cáo nhanh, giảm dung lượng email gủi đi.

  • Chức năng OFFLINE: mở email > message > attach file > Browse Web Location > Onedrive Business > Chọn file muốn đính kèm > chọn “Share link”, dung lượng email gủi đi dạng link. Nếu chọn “Attached as copy” thì file đính kèm sẽ đính kèm với dung lượng thực tế –> email gửi đi dung lượng sẽ lớn hơn.
Chọn nơi chia sẽ
Chọn file đính kèm
Thiết lập loại đính kèm
  • Chức năng ONLINE/Web Outlook Mail: chọn file đính kèm > Browse cloud locations > chọn file trên cloud (lưu ý: file phải uploaded trên Ondrive mới thấy link) > chọn “Share as a Onedrive Link”.
Mở tiệp đính kèm
Thiết lập loại đính kèm
Thiết lập chế độ chia sẽ
  • Lưu ý: gửi file đính kèm nhiều tiệp nhỏ nên zip folder trước khi gửi, [KHÔNG SỬ DỤNG FILE *.RAR]. Thiệt lập access (offline & online) > chọn mũi tên tại file đính kèm > thiết lập chế độ xem/sửa/thời gian,… (như hình trên).

THIẾT LẬP HỌP ONLINE

Teams: https://teams.microsoft.com/

  • Ứng dụng đã tích hợp trong email, chỉ cần đăng nhập tại một nơi.
  • Sử dụng ứng dụng qua cài đặt trên PC/Phone/Tablet hoặc Web Application.
  • Tiềm hiểu thêm chức năng, xem thêm tại Microsoft Teams Training.

OFFICE ONLINE

  • Microsoft Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Forms, Planner, Todo đã bao gồm trong email business. Bạn sử dụng các tiện ích này online như các ứng dụng offline (yêu cầu có kết nối internet).

Log in with your credentials

Forgot your details?